Nácvik chůze na protéze

Předpokladem pro nácvik chůze je bezpečné zvládnutí stoje. Cílem je naučit vás pohybovat se jistě a bezpečně na protéze, jak doma tak i v terénu a to buď zcela bez opory nebo s jednou oporou vycházkové hole či francouzské berle.

Opět začínáme u žebřin, popřípadě u zábradlí. Přenášíte nejdříve váhu střídavě z protézy na zdravou končetinu a naopak. Při tom zužujte a rozšiřujte stoj rozkročný. Tento cvik potom zopakujete i při stoji bokem k ribstolu. Následně budete procvičovat cviky napodobující chůzi – nakročení protézou (je to speciální úkon, který vás musí naučit protetický technik nebo rehabilitační pracovnice).

Po té je vhodné začít nácvik chůze v bradlovém chodníku, kde začnete chodit nejprve s přidržením a postupně bez přidržování. Až zvládnete chůzi v bradlovém chodníku bez držení, přejdete k chůzi po straně chodníku, abyste se mohli v případě potřeby přidržet. Podle vašeho stavu a schopností začnete nácvik chůze v prostoru s oporou berlí a chůzi v terénu (tráva, měkký písek).