Chůze po schodech

Dosáhli jste velkého cíle, chodíte již bezpečně v prostoru a je před vámi zvládnutí další mety vedoucí k nezávislosti.

Při kroku do schodů začínáme zdravou nohou, následují berle a konečně protézovaná končetina (zdravá noha – berle – protéza).

Při sestupu se schodů postupujeme obráceně. Nejdříve protéza, pak berle a nakonec zdravá noha (protéza – berle - zdravá noha). Tam, kde je zábradlí se přidržujte zábradlí. V případě, že zvládáte chůzi bez berlí, pak do schodů chodíte zdravá noha – protéza, a ze schodů protéza – zdravá noha.