Dětské ortézy dolních končetin

Ortéza nohy - polohovací

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza  DK - dětské do 18 let včetně  ORP, ORT, REH, NEU, CHI  2 ks / 1 rok maximální úhrada 100% ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z plastu (popřípadě z termoplastu - na snímku) na základě sádrového odlitku, vybavená sustentakulární podporou (nazývaná také plastickou vložkou).

Indikace

 • planovalgozita III st. ( M 21.0)
 • kongenitální valgozní deformity chodidel ( Q66.6.)
 • pooperační ortotická léčba u PEC po PML uvolnění (Q 66.0)

Ortéza hlezna - kožená

too

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
​24 - 4000021 ​Ortéza DK - dětská do 18 let včetně ​CHI, NEU, OP, ORT, REH ​2 kusy / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza na základě sádrového odlitku. Vyrobena z kůže, vyztužená plastazotem se zapínáním na šněrování. "Podešev" ortézy se supinační úpravou k ovlivnění valgozity.

Indikace

 • pomůcku doporučujeme aplikovat při počátku vertikalizace u dětí s těžkými formami instabilit TC skloubení
 • planovalgozita III st. ( M 21.0 )
 • kongenitální valgozní deformity chodidel ( Q66.6. )
 • pooperační ortotická léčba u PEC po PML uvolnění ( Q 66.0 )

Ortéza hlezna - dvouplášťová

  

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza DK - dětská do 18 let včetně  ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z) 

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza na základě sádrového odlitku. Ortéza je tvořená dvěmi plastovými plášti, vnitřní, dynamický, umožňující správný odval, zevní, pevný, zajistí anatomické postavení nohy.

Indikace

 • Instabilita TC skloubení u DMO
 • Planovalgozita 3. stupně u DMO
 • Hypotonická forma DMO

Ortéza nohy - polohovací

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza DK - dětská do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 kusy / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z) 

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Při preskripci je potřeba upřesnit, který kloub má být stabilizován.

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z plastu na základě sádrového odlitku. Vysoký typ ortézy KAFO se aplikuje při nutnosti zajištění rotační stability v TC skloubení po operačních výkonech. Při nutnosti výrazněji dynamicky ovlivnit addukci předonoží se ortéza doplňuje o korekční tahy a redresní peloty dle indikace lékaře.

Langeho dlaha slouží ke korekci pes equinus, metatarsi adducti a při kontrahovaném pes cavus.

Indikace

 • Pes equinus
 • Metatarsi adducti
 • Pes cavus

Polohovací ortézy s možností limitovaného rozsahu pohybu

too

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza DK - dětská do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 kusy /1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z) 

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Při preskripci je potřebné upřesnit, který kloub má být stabilizován a v jakém rozsahu. Zda má být fixována pouze jedna dolní končetina nebo obě DKK. Na obrázku HKAFO - ortéza zajišťující rigidní polohování chodidla a hlezna s možností nastavitelného rozsahu pohybu v kolenním a kyčelním kloubu.

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z plastu na základě sádrového odlitku.Vysoký typ ortézy HKAFO se aplikuje při nutnosti zajištění ochranné polohovací fixace po korekčních operačních výkonech v oblasti proximálního femoru a zásazích na šlachovém aparátu DKK u dětí s DMO.

Indikace

 • korekční OT proximálního femoru
 • kombinované výkony s transpozicí velkých svalových skupin

Ortéza kyčle - abdukční

too

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza DK - dětská do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z) 

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Při preskripci je potřebné upřesnit jaký rozsah abdukce a derotace má být zajištěn, popřípadě zda mají být kolenní kloub ortézy rigidní nebo s limitovaným rozsahem pohybu.

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z plastu na základě sádrového odlitku.Vysoký typ ortézy KAFO se aplikuje při nutnosti zajištění ochranné abdukce a derotace po korekčních operačních výkonech v oblasti proximálního femoru a zásazích na šlachovém aparátu DKK u dětí s DMO.

Indikace

 • korekční OT proximálního femoru
 • kombinované výkony s transpozicí velkých svalových skupin

Ortézy k vertikalizaci

too

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza - dětská do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z) 

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní popjišťovnou

Při preskripci je potřebné upřesnit, který kloub má být stabilizován. Možno uvolnit TC kloub i kolenní kloub Na obrázku KAFO - ortéza zajišťující rigidní polohu chodidla při spasticitě a ekvinosním postavení chodidla s volným pohybem v kolenním kloubu , kde ovlivnění rekurvace. Je nutné rovněž upřesnit možnost chůze v ortéze s plnou zátěží. 

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z plastu na základě sádrového odlitku. Vysoký typ ortézy KAFO se aplikuje při nutnosti zajištění stability v TC skloubení při ekvinosním postavení. Kovové popřípadě plastové dlažky zabraňují rekurvaci v kolenním kloubu. Velmi lehký typ ortézy.

Indikace

 • rekurvace v kolenním kloubu
 • DMO
 • stavy po prolongaci AŠ
 • nutnost stabilizace kolenního a TC skloubení

Beckerovy ortézy

too too

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza DK - do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada  ZP

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Při preskripci je potřebné upřesnit zda má být aplikovaná derotační ortéza na jednu popřípadě obě dolní končetiny.

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza sestavená z bederní objímky, detorsních pružných tyčí uchycených k obuvi pomocí třmenů. Detorsní účinek pomůcky se dociluje "předpružením " tyče několikerým otočením obuvi ve směru deformity. Při vnitřně rotačním postavení DK otočíme obuv s detorsní tyčí 2x nebo 3 x kolem své osy do vnitřní rotace . Detorsní účinek ortézy zajistí ortográdní vedení chodidla při chůzi.

Indikace

 • residuální nálezy po derotačních OT femoru a potřebě zajištění ortográdního vedení chodidel
 • vtáčení dolních končetin do vnitřní rotace při svalové dysbalanci při DMO

Atlanta brace

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza DK - do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada ZP

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Při preskripci je potřebné upřesnit potřebný rozsah abdukce v kyčelních kloubech, možnost chůze v ortéze s plnou zátěží a režim použití pomůcky během dne.

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza sestavená z bederní objímky, stehenních objímek v abdukčním postavení s teleskopickým rozpěrným mechanismem. Ortéza se může přikládat přes oděv (kalhoty). Dle potřeby může být doplněna šlemi.

Indikace

 • konzervativní containment léčba Perthesovy choroby

S.W.A.S.H. - Ortéza pro sed, stoj a chůzi

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza DK - do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z) 

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Charakteristika

Individuální ortéza tvořená plastovou objímkou v pase se stavitelnými kovovými bovdeny, které správným nastavením uvedou kyčelní klouby do vhodné pozice, která zajistí abdukci kyčelních kloubů, což usnadní chůzi a stoj. Pevná objímka v pase umožní správný sed.

Indikace

 • Spastická hemiplegie
 • Diplegie
 • Kvadruplegie

Kontraindikace (kdy se ortéza nedoporučuje)

 • nespolupráce pacienta a rodiny

Ortoprotéza bérce

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza DK - do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada zdravotní pojišťovnou (Z) 

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Při preskripci je potřeba stanovit polohu chodidla při fixaci končetiny v lůžku ortoprotézy z důvodu prevence rozvoje nežádoucích kontraktur. V případě více etážového postižení končetiny je nutné stanovit rozsah fixace i ostatních nosných kloubů končetin.

Formou úpravy obuvi 16 0000960, lépe však předpisem ortop obuvi dětské 16 0000961.

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortoprotéza z plastu, laminátu a modulárního protetického systému na základě sádrového odlitku k odlehčení postižené končetiny.

Indikace

 • kongenitální postižení dolní končetiny s výraznou abreviací přesahující 5 cm

Dennis - Brownova ortéza

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza DK - do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI  2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Indikace
 • pes equinovarus - PEC
 • doléčení Poncetiho operativní metody

Ortéza Sarmiento - Lata

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000021  Ortéza DK - do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Při preskripci je potřebné upřesnit, datum úrazu či operace, nutno uvést současnou přípustnou zátěž končetiny, úroveň fractury (nejlépe přiložit RTG snímek), způsob řešení distální části ortézy (uchycení za maleoly, aplikace třmenu, sandál výškově seřiditelný).

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z plastu na základě sádrového odlitku. Bivalvované odlehčovací pouzdro pro lýtkovou část nohy. Zátěžové vertikální tlaky se snižují cestou komprese svalové hmoty a řízeným odlehčením pod čéškou kolene a pod kondyly tibie. Současně svalový plášť udržuje osu skeletu a brání dislokaci.

POZOR !
Tato léčba může probíhat pouze pod přímým kontinuálním dohledem a kontrolou ošetřujícím odborným lékařem. Nezbytné jsou přiložené RTG snímky pro vlastní výrobu, které kvalifikovaný protetický technik respektuje dle pokynů přislušného lékaře. Rovněž je nezbytná znalost epikrízy a také současné přípustné zátěže končetiny.

Indikace

 • funkční léčba zlomeniny tibie ve střední třetině
 • končící konsolidace fractury nebo stavy po operační prolongaci (například po sejmutí vnější fixace)
 • opožděné hojení, paklouby