Ortéza hlezna po sutuře Achillovy šlachy

 

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000020 ortéza DK - od 19 let OP, ORT, REH, NEU, CHI, DIA 1 ks / 1 rok 99% maximální úhrada ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Při preskripci je nutné stanovit timing postupné úpravy ortézy z plantiflexního postavení dorsiflexním směrem pomocí distrakčního šroubu.

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovny

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza na základě sádrového odlitku časně po sutuře Achilovy šlachy. V první fázi postupné distrakce je v dorsální části ortézy připevněn distrakční šroub, který udržuje chodidlo v požadovaném plantiflexním postavení. Dle určení ošetřujícího lékaře se pak distrakční šroub sejme a aplikuje se pružný dorsální tah, který umožní limitované rozcvičování končetiny. Uvedený způsob funkčního ortézování končetiny byl poprvé publikován N.H.M.Mortensenem ( J.B.J.S. 81 - A7/1999) - doba imobilizace s pohybem ihned po operaci trvala 6 týdnů. Je vyrobena z plastu. Ortéza umožňuje při minimálních úpravách pomůcky postupné uvolnění TC kloubu ze stavu rigidní fixace až po volný pohyb v TC skloubení v plném rozsahu s omezením pomocí dorsálního tahu.

Indikace

  • funkční léčba po sutuře Achilovy šlachy