Hygienické zásady péče o pahýl končetiny

Nejvhodnější doba pro ošetřování pahýlu je vždy večer. Každodenní očista pahýlu se musí stát samozřejmostí. Kůže pahýlu je vystavena celodenně větší zátěži, než kůže na jiné části těla. Pahýl se více potí, špatně dýchá, dochází ke snadnějšímu podráždění kožního krytu.

Úkony pro udržení správné kondice pahýlu

  • omývat pahýl teplou vodou (dlouho nemáčet)
  • používat jemné toaletní mýdlo
  • provádět jemnou masáž pahýlu
  • opláchnout důkladně pahýl čistou vodou (zbytky mýdla mohou dráždit)
  • důkladně osušit kůži

Všechny tyto činnosti provádějte každý večer, aby to mělo smysl.

Před aplikací silikonového návleku je vhodné pahýl ošetřit speciálními reparačními přípravky (Kodan spray apod.) Bližší informace vám podá protetický technik.

Není vhodné omývat pahýl před nasazením protézy, protože provlhlá kůže se může snadno podráždit a odřít. Některými autory je doporučována častější návštěva sauny (pokud to váš zdravotní stav dovolí).

I při správné péči o pahýl může dojít k odřeninám, tvorbě puchýřku nebo výskytu kožní infekce. V tomto případě je potřeba navštívit lékaře a řídit se jeho doporučením.