Který pacient je vhodný pro protézování

Hlavním cílem je umožnit vám chůzi na protéze s minimálním rizikem zhoršení vašeho zdravotního stavu. Proto by mělo být k protézování přistoupeno až po zhojení měkkých tkání, což je kolem 6-8 týdnů po amputaci. V případě, že budete aktivně bandážovat a pečovat o pahýl, může se tato doba i zkrátit.

Před započetím stavby pomůcky je podmínkou, abyste sami vstali ze židle a vydrželi stát na zachovalé končetině s oporou o zábradlí nebo stůl, nikoliv na berlích. Zvládnutí chůze o berlích by mělo být před protézováním samozřejmostí.

Tvar pahýlu by měl být lehce konický nebo cylindrický. Pahýl by neměl být bolestivý. Ke splnění těchto podmínek se postupně dopracujete tak, jak to učinilo mnoho lidí před vámi. V mnohém vám pomohou rehabilitační pracovníci a protetičtí technici.

Nevhodné tvary pahýlů ztěžující aplikaci protézy.