Lykrové ortézy

​Lykrové ortézy všech typů jsou měřeny, zkoušeny a předávány pouze na pracovištích v Olomouci a Ostravě. Pracoviště v Brně je pouze informační, co se lykrových ortéz týká. (tzn. poskytne klientům telefonní číslo na pracovníky v Olomouci a Ostravě).

Děkujeme za pochopení.

Až v 90. letech 20. století se začalo využívat oblečení Lycra ® (DynamicElastometricFabricOrthoses - dále jen DEFO´s) při léčení dětí s diagnózou mozkové obrny. Studie dospěly k závěru, že pomáhá aplikace lykrových overalů u dětí, zpevnění těla a kontrola trupu má vliv na senzorickou a motorickou zpětnou vazbu, zlepšuje učební strategie.

Dynamické lykrové ortézy

Dynamická lykrová ortéza stimuluje somatosenzorický systém za pomoci proprioreceptorů muskuloskeletálního systému. Informace jsou zpracovány mozečkem, aby se nastavil pohyb a držení těla, ovlivnil svalový tonus a aby bylo dosaženo proximální stability. Různé části mozkové kůry potom interpretují vjemy do smysluplné formy a pohyb se zlepší. Dynamická lykrová ortéza nastavením držení těla, ovlivňuje oblasti svalové nerovnováhy, vzniklé působením svalového tonu. Zahrnuje proto oba modely terapie, jak neurofyziologický, tak biomechanický, a to tím, že využívá proximální klíčové body kontroly pohybu, reciproční inhibici a stimulaci sensorimotorického systému (Bobath&Bobath 1972). Stejně jako udržení délky a síly svalů a svalového vyrovnání.

Dynamické lykrové ortézy se v zásadě předepisují k tomu, aby zlepšily proximální stabilitu a distální funkci, ale také z následujících důvodů:

 • Zlepšení senzorického vnímání
 • Snížení bolesti
 • Jako prevence kontrakcí
 • Tam, kde není snášeno nepružné zpevnění
 • Ke snížení přidružených reakcí
 • Dynamické lykrové ortézy se také užívají ve spojení s dalšími ortotickými pomůckami

Velmi důležitá je mezioborová spolupráce ve smyslu spolupráce odborný lékař + rehabilitační pracovník + ortoptik-protetik + rodina 

Trupové ortéza - overal - lykra

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24-4000006 ortéza trupu - dětská do 18 let včetně ORT, REH, NEU, CHI, ORP 2 ks / 1 rok (Z) 100% max. úhrada ZP
24-4000005 Ortéza trupu - od 19 let ORT, REH, NEU, CHI, ORP 1 ks / 1 rok(Z) 99% max. úhrada ZP

Indikace

 • DMO
 • Hypotonická
 • Atetoidní
 • Diskynetická
 • CMP
 • Roztroušená skleróza
 • Traumatické poranění mozku

Jsou možné různé modifikace dle diagnózy pacienta.

Ramenní ortéza - lykra

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24-4000006 Ortéza trupu - dětská do 18 let včetně ORT, REH, NEU, CHI, ORP 2 ks / 1 rok (Z) 100% max. úhrada ZP
24-4000005 Ortéza trupu - od 19 let včetně ORT, REH, NEU, CHI, ORP 1 ks / 1 rok(Z) 99% max. úhrada ZP

Indikace

 • CMP
 • Paréza plexus brachiális

Jsou možné různé modifikace dle diagnózy pacienta.


Ortéza horní končetiny - lykra - rukavice

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24-4000012 Ortéza horní končetiny - dětská do 18 let včetně ORT, REH, NEU, CHI, ORP 2 ks / 1 rok (Z) 100% max. úhrada ZP
24-4000011 Ortéza horní končetiny - od 19 let ORT, REH, NEU, CHI, ORP 1 ks / 1 rok (Z) 99% max. úhrada ZP


(Z) - podléhá schválení revizního lékaře

Indikace

 • DMO
 • CMP
 • Jiné parézy HKK

Jsou možné různé modifikace dle diagnózy pacienta.

Ortéza dolní končetiny - lykra - ponožka

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24-4000021 Ortéza dolní končetiny - dětská do 18 let včetně ORT, REH, NEU, CHI, ORP 2 ks / 1 rok (Z) max. 100% úhrada ZP
24-4000020 Ortéza dolní končetiny - od 19 let ORT, REH, NEU, CHI, ORP 1 ks / 1 rok (Z) max. 99% úhrada ZP

(Z) - podléhá schválení revizního lékaře

Indikace

 • CMP – paréza nervus peroneus
 • DMO
 • Jiné parézy DK

Jsou možné různé modifikace dle diagnózy pacienta.