Nasazování protézy

Byly vám odebrány měrné podklady na protézu a čekáte na ni. Po tuto dobu neustále bandážujte pahýl, otužujte ho a polohujte. Někteří pacienti s tím totiž přestanou, protože si myslí, že protéza již vše vyřeší. Pozor! Nesmíte polevovat, protože pahýl by se do protézy nemusel vůbec vejít, musí být neustále formován.

Protézu nasazujeme na pahýl pomocí trikotové hadice, která je buď po nasazení vytažena, nebo zůstává jako ochrana pahýlu v protéze. Protéza je tehdy dobře nasazena, když se okraj pahýlové objímky přímo opírá o hrbol sedací kosti. U podélně oválné objímky (CAT- CAM) je hrbol sedací kosti uvnitř objímky, takže ho nelze vyhmatat.

Oblékání protézy nenacvičujte opakovaným nasazováním (toto vás vysílí), spíše se nechejte poučit technikem nebo rehabilitačním pracovníkem, který by vás měl při oblékání sledovat. Pokud oblékáte kalhoty, oblékejte nejdříve nohavici na protézu, pak druhou nohavici na zdravou nohu a teprve nakonec nasadíme protézu na pahýl.

Pahýlová objímka nesmí tlačit ani dřít. Jedině zvýšený tlak na hrbol sedací kosti lze tolerovat.