Aktuální informace - míra ortopedických vložek

 Míra ortopedických vložek:

pokud máte vystaven poukaz na ortopedické vložky můžete přijít kdykoliv v pracovní době na jejich míru, není potřeba se objednávat. Vezměte s sebou poukaz na pomůcku, poslední lékařskou zprávu odborného lékaře, kartičku zdravotní pojišťovny, zálohu cca 200,-Kč. Pokud má ortopedické vložky předepsány jiná osoba, než vy, musí tato osoba přijít s vámi na míru pomůcky (např. dítě).
Informace k pobytu v zdravotnickém zařízení PROTEOR CZ

Vážení klienti,

 prosíme Vás o dodržování následujících pokynů, která se týkají pobytu v našem zdravotnickém zařízení.  

 Odložte návštěvu u nás a nechoďte k nám, pokud máte příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota nad 37,5, suchý kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu).  

Děkujeme za pochopení.

PROTEOR CZ s.r.o.​


3.4.2023 14:00