Korzety bez sádrování = skenování

Odebírání měrných podkladů pro výrobu korzetů novou technologii - skenováním.  Ustoupili jsme od odebírání  měrných podkladů pomocí sádrování a zavedli jsme moderní technologii, čímž ušetříme klientům stres a nepohodlí při sádrování. Pevně věříme, že budete spokojeni  s novým pracovním postupem.

Kolektiv pracovníků PROTEOR CZ s.r.o.

13.4.2023 09:04

Ortézy pro léčbu skoliózy

Léčba ortézou patří vždy do rukou odborného pracoviště , které má s těmito léčebnými postupy dostatek zkušeností . V případě ortotické léčby skolios to jsou bezesporu skoliotické poradny s potřebným zázemím personálním a technickým.

Léčba ortézou je zahájena při progresi nálezu a při neukončeném růstu. Základní rozvahu při zvažování korzetoterapie představují následující tabulky.


BODY 0 1 2
Progrese 0 pod 5 st Cobba nad 5 st Cobba
Cobb pod 20 st 20 - 30 st nad 30 st
Zralost Risser 4 -5 Risser 2 - 4 Risser 0 + 1
Skore 0
0 - 2 bodů nedoporučujeme aplikovat pomůcku
3 body zvážit ortézu a přihlédnout ke klinickému nálezu
4 - 6 bodů indikace ortézy

Režim aplikace korzetu u skolióz

Korzet se nosí 23 hodin denně. Při kontrolách se musí přesně hodnotit skeletální věk. Při končícím skeletálním růstu je rychlost odkládání korzetu 1 hod/měsíc. Rtg kontroly bez korzetu se provádějí co 3 měsíce. Pokud nedojde ke zhoršení nálezu ortézu aplikujeme ještě 3/4 - l rok na spaní.

Speciální režim aplikace koreztu je u korzetu CAEN´S, který se aplikuje jako noční hyperkorekční ortéza pouze v noci.

Režim aplikace trupové ortézy určuje předepisující lékař, který musí ortézu funkčně zhodnotit a zkontrolovat po jejím předání protetickým technikem, se kterým by měl velmi úzce spolupracovat.