Ortéza lokte

 too

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000011 Ortéza HK - od 19 let ORP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 1 rok 99% maximální úhrada ZP (Z)
24 - 4000012 Ortéza HK - do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Při předpisu je potřebné upřesnit, zda je nutná rigidní fixace v loketním kloubu popřípadě v jakém rozsahu pohybu je potřebné loketní kloub stabilizovat. V zájmu zajištění kontinuální péče je potřebné sdělit i rehabilitační záměr, se kterým může technik při stavbě pomůcky počítat (např. postupné uvolnění rigidní fixace a nastavení limitovaného rozsahu pohybu při rhb).

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z termoplastu. Umožňuje aktívní a pasívní přesně vymezený pohyb příslušných segmentů dle požadavků lékaře.

Indikace

  • doléčení stavů po fracturách v oblasti distálního humeru u starších pacientů
  • funkční léčba po fracturách v oblasti distálního humeru a loketního kloubu
  • kontraktury v oblasti lokte (doplnění pomůcky o dynamické prvky, distrakční šrouby apod.)