Ortéza pro flexi a extenzi prstů po sutuře šlach

too 

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000011 Ortéza HK - od 19 let ORP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 1 rok 99% maximální úhrada ZP (Z)
24 - 4000012 Ortéza HK - do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Příklad specifikace požadavku na ortézu: Dynamická ortéza s pasívní extenzí tahem a aktivní flexi v IP a DIP. PIP ve flexi 30st., MCP v 90 st.

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z termoplastu s dynamickými prvky. Umožňuje aktívní a pasívní přesně vymezený pohyb příslušných segmentů dle požadavku lékaře.

Indikace

  • přerušení nebo přetnutí extensorů ošetřené suturou ( S 66.2, S66.3 )
  • paréza radiálního nervu (G 56.3)
  • kontraktury flexorů ruky a prstů​
  • počet prstů jichž se fixace týká
  • pozice kloubů, zejména rozsah fixace periferním směrem
  • potřebu pohybu v zápěstním kloubů s elastickým dorsálním tahem