Ortéza pro sed, vertikalizační stojan

Individuální ortéza stabilizační pro sed

U některých dětí je pro usnadnění psychomotorického vývoje nutné podpořit vzpřímený sed. Tato skutečnost nás vedla k vývoji a aplikaci speciálních ortéz pro sed, které výrazným způsobem usnadnují ošetřovatelskou péči, umožňují polohování, lepší transport a samozřejmě i sociální integraci (dítě si může s pomocí této pomůcky hrát, jíst, číst, sedět ve škole). Sedačka se vyrábí přesně podle individuálních měr pacienta, které snímáme speciálním zařízením se současným zajištěním korekce osového zakřivení páteře.

   

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24-4000008 ortéza trupu - kompenzační - pro sed ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok (Z) 100% max. úhrada ZP

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny


Charakteristika

Speciální ortéza kombinovaná, poskytuje oporu páteře s korekcí a dobrou stabilitu polohy vsedě. zajišťuje vzpřímený sed, tzn. výchozí posturu pro další činnosti dítěte. Dle potřeby je vybavena stupačkami, podvozkem.

Upozornění: Ortéza se nesmí používat jako sedačka do auta !!!

Podmínky aplikace

Těžká nedostatečnost postury při postiženích stability pacienta vsedě a statiky osového skeletu způsobené:

  • neurologickými příčinami
  • DMO, quadruplegie (G80…)
  • svalovým onemocněním
  • myopatie (G71, G72…)
  • poruchou osteogeneze
  • klinickými syndromy, spojených s hypotonií svalovou

Vertikalizační stojan

  

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24-4000006 ortéza trupu - dětská do 18 let včetně (vertikalizační stojan) OP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok (Z) 100% max. úhrada ZP

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny


Upozornění: Při vertikalizaci dítěte nutno zhodnotit schopnost zátěže kyčelních kloubů (subluxace popřípadě luxace kyčelního kloubu je kontraindikací).

Podmínky aplikace

Těžká nedostatečnost postury při postiženích stability pacienta ve stoje:

  • DMO, quadruplegie (G80…)
  • klinickými syndromy, spojených s hypotonií svalovou