Ortéza zápěstí a ruky

too 

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000011 Ortéza HK - od 19 let ORP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 1 rok 99%  maximální úhrada ZP (Z)
24 - 4000012 Ortéza KH - do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z termoplastu umožňující pasívní polohování.

Indikace

  • polohování končetiny při volárně - flekčních kontrakturách v RC skloubení
  • polohování končetiny při monoparézách HK
  • polohování po operačních výkonech v oblasti ruky