Ortézy kolene

Kolenní ortéza stabilizační

   

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000020 Ortéza DK - od 19 let ORP, ORT, REH, NEU, CHI, DIA 1 ks / 1 rok (Z) 99% ZP

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Tato ortéza ovlivňuje rekurvaci, varozitu, valgozitu kolenního kloubu. U pooperačních stavu je nutné  upřesnit zátěž končetiny při chůzi.

​ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovny

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z plastu nebo laminátu na základě sádrového odlitku.  Touto ortézou lze ovlivnit rekurvaci, varozitu, valgozitu kolenního kloubu. U pooperačních stavu je nutné  upřesnit zátěž končetiny při chůzi. Redresní složka je zajištěna tlakovými pelotami a dlahami ortézy, které respektují tvar korigovaného odlitku končetiny.

Indikace

  • rekurvace v kolenním kloubu
  • těžká varozita nebo valgozita kolenního kl. při parézách
  • chabé parézy po poliomyelitidě
  • plegie končetiny

Ortézy kolene

Kolenní ortézy

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000020 Ortéza DK - od 19 let ORP, ORT, REH, NEU, CHI, DIA 1 ks / 1 rok (Z) 99% ZP

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Při preskripci je potřebné upřesnit, jakého typu korekce má být docíleno. U pooperačních stavu je nutné rovněž upřesnit zátěž končetiny při chůzi.

​ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z plastu nebo laminátu na základě sádrového odlitku. Korekční složka je zajištěna tlakovými pelotami a dlahami ortézy, které respektují tvar odlitku končetiny v korekci. Ortézy jsou vybaveny dvouosými kolenními klouby. Je aplikován 4 bodový princip stabilizace kloubu. Při genum varum a genum valgum je využito 3 bodového principu korekce s aplikací korekčních tahů.

Indikace

  • instability LCA, LCP, u kterých nelze aplikovat seriově vyráběné pomůcky 
  • postranní instability při lézích LCM, LCL
  • nestability po implantaci TEP kolenního kloubu
  • genum valgum a genum varum​