Ortézy pro léčbu skoliózy

Léčba ortézou patří vždy do rukou odborného pracoviště , které má s těmito léčebnými postupy dostatek zkušeností . V případě ortotické léčby skolios to jsou bezesporu skoliotické poradny s potřebným zázemím personálním a technickým.

Léčba ortézou je zahájena při progresi nálezu a při neukončeném růstu. Základní rozvahu při zvažování korzetoterapie představují následující tabulky.

BODY 0 1 2
Progrese 0 pod 5 st Cobba nad 5 st Cobba
Cobb pod 20 st 20 - 30 st nad 30 st
Zralost Risser 4 -5 Risser 2 - 4 Risser 0 + 1
Skore 0
0 - 2 bodů nedoporučujeme aplikovat pomůcku
3 body zvážit ortézu a přihlédnout ke klinickému nálezu
4 - 6 bodů indikace ortézy

Režim aplikace korzetu u skolióz

Korzet se nosí 23 hodin denně. Při kontrolách se musí přesně hodnotit skeletální věk. Při končícím skeletálním růstu je rychlost odkládání korzetu 1 hod/měsíc. Rtg kontroly bez korzetu se provádějí co 3 měsíce. Pokud nedojde ke zhoršení nálezu ortézu aplikujeme ještě 3/4 - l rok na spaní.

Speciální režim aplikace koreztu je u korzetu CAEN´S, který se aplikuje jako noční hyperkorekční ortéza pouze v noci.

Režim aplikace trupové ortézy určuje předepisující lékař, který musí ortézu funkčně zhodnotit a zkontrolovat po jejím předání protetickým technikem, se kterým by měl velmi úzce spolupracovat.

Ortéza Cheneau

too too 2 

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24-40000006 Ortéza trupu-dětská do 18let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok (Z),úhrada ZP 100%

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Preskripční omezení ORP, ORT, REH, NEU, CHI

Charakteristika

Vysoká derotační ortéza usměrňující rotaci hrudní a bederní páteře pomoci derotačních pelot. Zhotovená na základě odběru měrných podkladů pomocí skenování s následnou rektifikací pozitivu. Při stavbě korzetu nutný rtg snímek.

Indikace

  • skoliotická křivka s vrcholem Th 5 a níže

Ortéza TLSO

too

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24-40000006 Ortéza trupu - dětská do 18TI let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok (Z), úhrada ZP 100%

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Preskripční omezení ORP, ORT, REH, NEU, CHI

Charakteristika

Nízká derotační ortéza usměrňující rotaci hrudní a bederní páteře pomoci derotačních pelot. Zhotovená na základě odběru měrných podkladů pomocí skenování s následnou rektifikací pozitivu. Při stavbě korzetu nutný rtg snímek.

Indikace

  • skoliotická křivka s vrcholem Th 9 a níže

CAEN´S ortéza

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24-40000006 Ortéza trupu - dětská do 18TI let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok (Z), úhrada ZP 100%

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Preskripční omezení OP, ORT, REH, NEU, CHI

Charakteristika

CAEN´S je zkratka francouzských slov Concept d´Appuis Electifs Nocturnes Segmentaires - jedná se tedy o noční hyperkorekční korzet s aktivními pelotami. Jde o vysoce specializovanou ortopedicko protetickou péči.

Cílem léčby je snížit v korzetu zakřivení na 0° (+ nebo - 5°). Optimální redukce se dociluje "otáčením" na segmentech páteře (bending).

Indikace

  •  idiopatické skoliózy horní hranice pro indikaci je vrcholový obratel Th8 , úhel Cobba od 20°.