Ortopedická obuv

1. Ortopedická obuv jednoduchá - individuálně zhotovená

Vyžaduje výběr vlastního tvaru kopyta, je určena pro kombinovaná postižení tří a více vad (kladívkové prsty, zkřížené prsty, vbočený palec, syndrom diabetické nohy, podélně a příčně plochá noha při realizovaném vyrovnání zkratu DK do 2 cm. Nevyžaduje korekce.

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000045 ​Ortopedická obuv jednoduchá - individuálně zhotovená ​DIA, CHI, ORP, ORT, REH, REV ​2 páry / 1 rok do 18 let včetně, 50% úhrada ZP
24 - 4000046 Ortopedická obuv jednoduchá - individuální ORP, ORT, REH, DIA, CHI, REV 2 páry / 3 roky od 19 let, 50% úhrada ZP

Spoluúčast pacienta

2. Ortopedická obuv - středně složitá - individuálně zhotovená

Vyžaduje úpravu ortopedického kopyta korekcí, je určena pro kombinovaná postižení těžšího rozsahu, např. vbočení palce nad 45 st., ztuhlý deformovaný palec a podobně, dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy, u artrických deformací nohy, u edémů různé etiologie, syndrom diabetické nohy, při realizovaném vyrovnání zkratu DK od 2,5 do 4 cm. 

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
​24 - 4000047 ​Ortopedická obuv - středně složitá - individuálně zhotovená ​DIA, CHI, ORP, ORT, REH, REV, J16, POP ​2 páry / 1 rok do 18 let včetně, 90% úhrada ZP
24 - 4000048 Ortopedická obuv - středně složitá - individuálně zhotovená ORP, ORT, REH,DIA, CHI, REV, J16, POP 2 páry / 3 roky od 19 let, 90% úhrada ZP

Spoluúčast pacienta

3. Ortopedická obuv velmi složitá - individuálně zhotovená

U této obuvi je nezbytná stavba vlastního kopyta dle modelu nohy, je určena pro vady s velkými deformacemi, revmatické deformity velkého rozsahu, syndrom diabetické nohy, Charcotova osteoartropatie, u amputací všech prstů po hlavičky metatarzů a při realizovaném vyrovnání zkratu DK od 4,5 do 8 cm.

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
​24 - 4000049 ​Ortopedická obuv - velmi složitá - individuálně zhotovená ​DIA, CHI, ORP, ORT, REH, REV, POP ​2 páry / 1 rok do 18 let včetně, 90% úhrada ZP
24 - 4000050 Ortopedická obuv - velmi složitá - individuálně zhotovená ORP, ORT, REH, DIA,CHIR, REV, POP 2 páry / 3 roky od 19 let, 90% úhrada ZP

Spoluúčast pacienta

4. Obuv ortopedická - přímá součást pomůcky

Nahrazuje přístroj, je indikována při vrozené malformaci anebo amputaci nohy v metatarzech a výše, obuv přes vnitřní sandál, přes štítovou protézu, jako součást k vybavení ortézou s aplikací vnitřního sandálu či třmenů, při realizovaném vyrovnání zkratu DK nad 8 cm, syndrom diabetické nohy, Charcotova osteoartropatie.  Obuv má charakter nosné ortézy. Obuv pro kterou je nezbytná vlastní stavba ortoped. kopyta podle modelu nohy

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000051 Ortopedická obuv - přímá součást protetického zdravotnického prostředku ORP, ORT, REH, DIA, CHI, POP 2 páry / 1 rok, 99% úhrada ZP (Z)

(Z) - Nutné schválení revizním lékařem5. Opravy terapeutické části ortopedické obuvi - individuálně zhotovené

Opravy částí obuvi, které slouží jako léčebné části, a to i u obuvi složité a velmi složité a obuvi jako přímé součásti protetické pomůcky.  Uvedení ortopedické obuvi do funkčního stavu. Indikováno výhradně v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného používání.

Preskripce

Kód Název Lékař Předepisování
30 - 4100007 Oprava terapeutické části ortopedické obuvi - individuálně zhotovené ORP, ORT, REH, DIA, CHIR, 75% úhrada ZP (Z)

(Z) - Nutné schválení revizním lékařem


6. Úprava ortopedické obuvi 

Veškeré úpravy, které jsou prováděny při změně zdravotního stavu, tvaru nohy, v medicínsky zdůvodněných případech. Výměna součástí, které svou životností nedosahují frekvenčního limitu zdravotnického prostředku.

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
30 - 4100006 Úprava ortopedické obuvi - individuálně zhotovené ORP, ORT, REH, DIA, REH, CHIR maximálně 2 krát za rok, 100% úhrada ZP (Z)

(Z) - Nutné schválení revizním lékařem