Polohování pahýlu

Cílem polohování je zabránit kontrakturám neboli zkrácení svalů v kyčelním a kolenním kloubu, které mohou znesnadnit nasazování protézy i samotnou chůzi na protéze. Při amputaci v chodidle musíte trénovat ohnutí pahýlu směrem nahoru, abyste zabránili špičkovému postavení chodidla. Předpokladem pro správnou chůzi v protéze je zanožení v kyčelním kloubu.

Polohování provádíme vleže na zádech nebo na břiše.

Vleže na zádech

  • u stehenní amputace s podloženou pánví (ne bederní páteří!) a zatíženou přední částí stehenního pahýlu
  • u bercové amputace nízké podložení konce pahýlu
  • protahování kolenního kloubu do extenze

Vleže na břiše

  • horní polovina trupu v horizontále – stehenní pahýl podkládáme do zanožení
  • pahýl musíme zajistit proti unožení

 

Amputovaný ve stehně s podloženou pánví

 

Amputovaný v bérci, vrchol pahýlu podložený do 3 cm

 

Amputace části chodidla, uložení končetiny na dlahu