Práce s pahýlem

Aby nedocházelo ke zkracování svalů a dalším překážkám pro protézování, doporučujeme několik kroků, které urychlí možnost nasazení protézy a rovněž usnadní samotnou chůzi na protéze.

Připravili jsme pro vás rady, jak správně pahýl polohovat a jak jej postupně zatěžovat ve stoje, abyste se co nejlépe připravili na nasazení protézy. Dále se dozvíte speciální techniky otužování a bandážování pahýlu, abyste dosáhli ideálního tvaru pahýlu a adaptaci měkkých tkání na tlak a tah.

Rovněž je potřeba se vyvarovat chybným návykům, které možná také máte, a v neposlední řadě je důležité nepodcenit správnou hygienu. Přečtěte si rady, které vám pomohou toto správně provést.

 

Chybné návyky Polohování pahýlu Zátěž pahýlu ve stoje Otužování pahýlu Bandážování pahýlu Hygienické zásady