Protéza horní končetiny- myoelektrická

Myoelektrická protéza s elektronicky řízeným loketním kloubem.


Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
​24 - 4000018 ​Protéza HK myolekktrická - individuálně zhotovená ​ORP, ORT, REH ​děti do 15 let / 1 ks / 3 roky, 99% úhrada ZP, (Z)
24 - 4000017  Protéza HK myoelektrická - individuálně zhotovená ORP, ORT, REH od 16 let 1 ks / 5 let, 99% úhrada ZP, (Z)
​24 - 4000019 ​Protéza HK - dětské do 18 let včetně - zaměřené na motorický  rozvoj dítěte ​ORP, ORT, REH, CHI
30 - 4100005 Oprava myoelektrické protézy - indivudálně zhotovené ORP, ORT, REH, CHI, NEU, maximálně 2 krát za rok, 99% úhrada ZP (Z)
​30 - 4100003 ​Úprava myoelektrické protézy - individuálně zhotovené ​CHI, NEU, ORP, ORT, REH ​maximálně 2 krát za rok, 100% úhrady ZP (Z)

(Z) - zvláštní režim schválení dle metodiky zdravotní pojišťovny


Charakteristika

Myoelektrická protéza je motorické zařízení, poháněné elektřinou z malého akumulátoru. Protéza zabezpečuje funkci úchopu kleštinami typu palec proti 2. a 3. prstu, s krytím kosmetickou rukavicí. Dále lze zabezpečit rotaci v zápěstí, alternativně ovládání flexe a extenze motorického lokte. Pacient ovládá protézu myoelektrickými potenciály, které jsou snímány na kůži nad kontrahující se svalovou skupinou amputačního pahýlu. Myoelektrické potenciály se snímají elektrodami přiloženými na kůži, jsou zesíleny a převáděny k servomechanizmu ovládajícímu úchop a rotaci zápěstí protézy. Naše pracoviště aplikuje myoprotézy od roku 1974.

Před aplikací myoelektrické protézy pacient musí projít zácvikem, zpravidla v rehabilitačním ústavu nebo intenzivní ambulatní rehabilitační péči. Výcvik je zaměřen na cílené ovládání kontrakce antagonistických svalových skupin.Příprava a výcvik k izolovanému ovládání svalových skupin bývá náročný a vyžaduje ze strany pacienta silnou motivaci. Teprve po zácviku lze určit, zda má pacient dispozice pro tento typ protézy a zda myoelektrické potenciály postačují pro ovládání protézy. Po vybavení protézou je nutný zácvik ovládání protézy na specializovaném rehabilitačním pracovišti.

Je potřeba si uvědomit, že myoelektrické protézy výrazně zlepšují sebeobsluhu uživatele, ale jejich aplikace je zatížena i řadou nevýhod, mezi které hlavně patří vyšší hmotnost pomůcky (váží o polovinu více než kosmetická protéza).

Opravy myoelektrických protéz se indikují v případě poškození vzniklého běžným opotřebením, nikoliv v případě poškození vinou špatného zacházení.

Úpravy myoelektrických protéz se indikují výhradně při změnách zdravotního stavu a v medicínsky zdůvodněných případech.

Indikace

 • pacienti s oboustrannou amputací horních končetin, u vrozených defektů HK s jednostranným postižením
 • pacienti s jednostrannou amputací HK a výrazným postižením úchopové funkce druhostranné HK
 • u dětí jsou indikační hlediska totožná
 • nejvhodnější věk pro implementaci protézy 3 - 5 let

Kontraindikace

 • současně probíhající choroba znemožňující aplikaci pomůcky
 • nevhodný a nepřipravený pahýl
 • nedostatečné myoelektrické potenciály
 • nemožnost následné rehabilitační péče
 • slepota
 • nedostatečná motivace a spolupráce s pacientem
 • nedostupnost servisu
 • jednostranná ztráta úchopu (nedominantní HK)
 • relativní kontraindikace