Protézy bérce

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24-4000023 Protéza  pro transtibiální amputace a níže - prvovybavení - formování pahýlu, osvojení života s portézou, stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu ORP, ORT, REH, CHI  1 ks po amputaci, 99% ZP, (Z)
24-4000044 Protézy DK - dětské do 18 let včetně - pacienti s vrozenou, nebo získanou ztrátou, nebo deformitou DK ORP, ORT, REH  1 ks / 1 rok, 100% ZP, (Z)
24-4000024 Protéza  pro transtibiální amputaci  a níže - od 19 let, stupeň aktivity I - vhodné pro STA I ORP, ORT, REH 1 ks / 2 roky, 99% ZP,  (Z)
​24-4000025 ​Protéza  pro transtibiální amputaci a níže - od 19 let, stupeň aktivity II - vhodné pro SAT II ​ORP, ORT, REH ​1 ks / 2 roky, 99% ZP, (Z)
24-4000026
Protéza  pro transtibiální amputaci a níže - od 19 let, stupeň aktivity III - vhodné pro STA III ORP, ORT, REH 1 ks / 2 roky, 99% ZP, (Z)
​24 - 40000027 ​Protéza pro transtibiální amputaci a níže - od 19 let, stupeň aktivity IV - vhodné pro STA IV ​ORP, ORT, REH ​1 ks / 2 roky, 99% ZP,  (Z)
30-4100004 Oprava protézy - uvedení protézy do funkčního stavu -  v případě poškození vzniklého běžným nošením ORP, ORT, REH, CHI, NEU max. 2 krát za rok, 75% ZP (Z)
30-4100003 Úprava protézy - změny na těle pacienta - změny zdravotního stavu - medicínsky zdůvodněné případy ORP, ORT, REH, CHI, NEU max. 2 krát za rok, 100% ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem


Charakteristika

Pahýlová objímka protézy je laminátová, do které je pomocí fixačního pinu upevněn silikonový nebo gelový pahýlový návlek. Modulární systém protézy (trubky) je zhotoven podle očekávané aktivity uživatele a jeho hmotnosti z duralu, uhlíku nebo titanu. Chodidlo protézy je zvoleno podle aktivita uživatele jak uvedeno výše. Používáme chodidla multiaxiální, energetická - dynamická, s pohybem v hlezenním kloubu.

Níže uvádíme indikaci a kontraindikaci při aplikaci silikonových a gelových návleků.

Indikace

  • u krátkých pahýlů
  • u pacientů s divergencí kostí bérce
  • u troficky narušeného kožního krytu
  • u pacientů po amputaci pro diabetickou gangrénu (při nemožnosti jiného řešení)
  • u dobře spolupracujícího, aktivního pacienta

Kontraindikace (kdy se protéza nedoporučuje)

  • pacient s chronickým, nehojícím se infektem měkkých tkání
  • hluboce vtažené jizvy na pahýlu, kde se hromadí pot a nečistoty 
  • pacienti dlouhodobě používající kožené protézy (oslabení svalové síly končetiny)
  • nespolupracující pacient
  • prašné nebo vlhké prostředí, ve kterém pacient pracuje