Protézy prstů - epitézy

     

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000054 Epitéza končetinová - individuálně zhotovená ORP, ORT, CHI, PLA, REH 1 ks / 2 roky, 95% úhrada ZP  (Z)
24 - 4100004 Oprava epitézy - individuálně zhotovené ORP, ORT, CHIR, NEU, REH  maximálně 2 krát do roka, 75% úhrada ZP (Z)
​24 - 4100003 ​Úprava epitézy - individuálně zhotovené ​CHI, NEU, ORP, ORT, REH ​maximálně 2 krát do roka, 100% úhrada ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem


Charakteristika

Kosmetické náhrady částí prstů, prstů HK vyrobeny na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů, dílů dle postižení. Vyrobeno ze silikonového materiálu.

Indikace

• ztrátové poranění prstů, ruky, devastující postižení kožního krytu

.