Reciprokátor

Reciprokátor Reciprokátor

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000020 Ortéza DK - od 19 let ORP, ORT, REH, NEU, CHI, DIA 1 ks / 1 rok 99% maximální úhrada ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Při preskripci je potřeba upřesnit patologii, stav vestibulárního aparátu a koordinaci DKK.

​ZP- maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Charakteristika

Individuálně zhotovený aparát s pánevní objímkou a objímkovými dlahami pro obě dolní končetiny, speciální reciproční tahový mechanismus umožňuje střídavou chůzi ve čtyřech dobách.

Podmínky aplikace

  • ortográdní postavení chodidel
  • kolenní a kyčelní klouby bez kontraktur (nanejvýš v 5 až 10 st. flexi)
  • dostatečná svalová síla DKK pro nezbytné používání francouzských holí

Indikace

  • zadní rachischiza ( vrozený zadní rozštěp páteře ) s lézí nervovou
  • paraplegie
  • DMO a jiné centrální poruchy s projevy chybné koordinace chůze

Kontraindikace (kdy se protéza nedoporučuje)

  • osteoporóza z inaktivity při dlouhodobě trvající paraplegii
  • vždy nutný RTG snímek nosných kloubů DKK