Nácvik stoje na protéze

K tomu, abyste mohli bezpečně chodit, je potřebné dosáhnout správné funkce všech svalů, které se na stoji podílejí – je to podobné jako při nácviku jízdy na bruslích nebo na lyžích.

Nejdříve se musíte naučit bezpečně stát. Zpočátku za přítomnosti druhé osoby u pelesti lůžka, následně u žebřin, nebo madel. Nejprve se držte dvěma rukama a přenášejte hmotnost ze zdravé končetiny na protézu a naopak. První, co byste se měli naučit, je plně zatížit protézu. To znamená dokázat stát na protéze se zdviženou zdravou končetinou. Kolenní kloub protézy musí být při tomto úkonu samozřejmě uzavřen buď zámkem, nebo svou samosvorností. Zpočátku se přidržujte oběma rukama, pak jen jednou rukou.

Prvním cílem rehabilitačních pracovníků je naučit vás stát bezpečně ve volném prostoru tak, abyste mohli provádět běžné úkony stejně jako zdravý člověk (obléci se, umýt ruce, vařit, žehlit apod.) K tomuto vede nácvik stoje bez opory v prostoru - vždy poblíž stolu, zábradlí, abyste se mohli přidržet. Zpočátku je potřeba přítomnost terapeuta nebo rodinného příslušníka. Při tomto stoji budete provádět jednoduché cviky (předpažení, upažení, vzpažení, otáčení trupem a mírné úklony).

Nácvik stoje zvládnete tehdy, když budete stát bezpečně v prostoru, a hlavně když ve stoji dosáhnete uvolnění. Protéza při stoji by měla být vždy lehce vzadu oproti druhé dolní končetině (zajištění těžiště a samosvornosti kolenního kloubu protézy).