Syndrom karpálního tunelu

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000011 Ortéza HK - od 19 let ORP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 1 rok 99% maximální úhrada ZP (Z)
24 - 4000012 Ortéza HK - do 18 let včetně ORP, ORT, REH, NEU, CHI 2 ks / 1 rok 100% maximální úhrada ZP (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z plastu umožňující pasívní polohování u pacientů se syndromem canalis carpi. Doporučuje se noční aplikace ortézy v 15 st dorsální flexe v RC skloubení.

Indikace

  • polohování končetiny při sy canalis carpi (G 56.0)