Tonizace svalů

Pro ovládání protézy a vytvoření předpokladu k pevnější fixaci pahýlu v pahýlovém lůžku protézy (to je rovněž podmínkou pro aplikaci tzv. přísavné protézy u indikovaných pacientů) je potřeba dostatečná svalová síla. Přesně k tomu je potřebná tonizace svalů. Tu lze zlepšit pomocí několika cviků pro tonizaci svalů:

Vleže na zádech

  • tlačte stehenní resp. bércový pahýl do podložky v krátkých intervalech (počet 100-200 × několikrát denně)
  • opřete pahýl z vnější a následně i z vnitřní plochy o pevnou oporu (např. ruka rodinného příslušníka) a tlačte pahýl proti odporu (počet cviků dle tolerance – postupně zvyšovat)
  • dejte polštář nebo balon mezi DKK do úrovně střední části pahýlu a tlačte pahýl proti odporu dovnitř
  • snažte se na pahýlu udělat most
  • zvedejte pomocí hýžďového svalstva předměty různých tvarů (na lůžku)

Vleže na břiše

  • tlačte pahýl do podložky
  • provádějte obdobné cviky proti odporu do přinožení a unožení jako na zádech
  • kliky na kolenních kloubech resp. podloženém stehenním pahýlu (jen u mladších jedinců)
  • cviky k posílení hýžďového svalstva „přitahování půlek“

Ve stoji

Pokud jste po amputaci v úrovni bérce, klekněte si postiženou končetinou na židli tak, ať máte zdravou končetinu napnutou. Následně se pokoušejte provést natažení v kolenním kloubu proti odporu. Napínáte tedy sval, ale kolenní kloub zůstává stále ohnutý - vkleče.

Pokud máte provedenu amputaci ve stehně, je potřeba se zaměřit na zanožení končetiny proti odporu. Velmi důležité jsou balanční cviky. Můžete je provádět buď s oporou o berlích, nebo s oporou u bradel, madla apod. s tím, že máte amputovanou končetinu opřenou pahýlem o podloužku. V rehabilitačním ústavu jsou k tomu určeny speciální stavěcí objímky, které vám umožní provádět v této poloze i různé typy činností a vy získáte potřebnou jistotu a stabilitu.

Všechny tyto cviky, které můžete provádět většinou sami nebo za přispění rehablitačního pracovníka (který vás nebo příbuzné zaučí), vedou k obnovení vašich fyzických sil tak, abyste byli schopni další rehabilitace a nácviku chůze na protéze.

 

Cvičte sami

Při rehabilitaci se musíte zaměřit více na tzv. natahovače (kloubní extensory), které jsou vždy více oslabeny z důvodu převahy ohýbačů (flexorů). Zde platí pravidlo “těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, protože tyto cviky můžete dělat celodenně, i když nejste zrovna na rehabilitaci či v péči rehabilitačního pracovníka. Nechte si vysvětlit tyto i další cviky tak, abyste je mohli provádět i přes den sami. Čím více jich provedete, tím budete lépe připraveni na protézování.