Úkony běžného života

Nácvik chůze na protéze bude vrcholit zvládáním běžných denních situací. Usednutí na židli, nácvik nástupu do auta nebo do veřejných dopravních prostředků, práce v kuchyni apod. U těchto úkonů je ovšem nutná osobní instruktáž.

Jedním z velmi dobrých pomocníků pro nácvik chůze je tanec. Při tanci se lehce držte partnera. Rytmus hudby vede k pravidelnosti pohybů. Zpočátku dělejte kratší krůčky nebo jen přenášejte váhu z protézy na zdravou končetinu.

K úspěšnému zvládnutí i těch nejkomplikovanějších úkonů na protéze vede cesta postupných kroků. Doporučujeme vám si vždy stanovit určité dílčí cíle, jejichž dosažení vám vždy dodá energii k dalšímu úsilí.

Vaše stanovení cílů může vypadat takto:

  1. Naučím se správně pečovat o pahýl (bandážování, otužování, polohování pahýlu)
  2. Posílím svou kondici (posilování svalstva dle instruktáže)
  3. Naučím se správně nasazovat protézu
  4. Naučím se bezpečně stát na protéze (s oporou a následně bez opory)
  5. Zvládnu chůzi s oporou francouzské hole nebo vycházkové hole
  6. Zvládnu chůzi bez opory v bytě
  7. Zvládnu chůzi bez opory v bytě i v terénu.

Cíle je potřebné plnit postupně, protože precizní zvládnutí jednoho je důležitou podmínkou zvládnutí následujícího. „Přeskočení“ jedné etapy ohrozí všechny další a nakonec i konečný cíl, tj. zvládnutou chůzi. Když budete mít potíže s jejich realizací obraťte se s důvěrou na svého terapeuta nebo technika, který vám poradí, jak postupovat dále.

Pamatujte na to, že hranice toho, jak budete chodit, je jen ve vás samotných.